Hand to Hand i partnering sa Henrijem i Luciom

Hand to Hand i partnering sa Henrijem i Luciom (Laden Classe, IT)

9.5.-11.5.2018. Cirkobalkana šator/Mala dvorana Pogona Jedinstvo

3 sata dnevno

U sklopu radionice istražit ćemo povjerenje i slušanje partnera, upotrebu neverbalne komunikacije s ciljem postizanja „razgovora“ tijelima.Istraživati ćemo kroz fizičku aktivnost i igre.

S tehničke strane, otkrit ćemo i poboljšati ekemente stojeva, dinamičke pokrete i statične figure preuzetih iz akrobalansa i akrobatske podrške. Paralelno ćemo analizirati udio plesa, improvizacije i slušanja tijela, koje ćemo integrirati u tehniku, s namjerom da ostavimo uobičajeni izričaj  i nadopunimo lepezu pokreta sudionika/ca, koji će to moći uvrstiti u svoje izvedbe.

Raditi ćemo na statičnim i dinamičnim elementima u paru s uglavnom stojećom bazom, na podizanjima i spuštanjima „hand to hand“ i „foot to hand“. Uvijek se radi u paru; aktivnosti su otvorene akrobatskim parovima ili pojedincima/kama koji će u nekom trenutku raditi u paru.

Aktivnosti će biti prilagođene fizičkim sposobnostima polaznika/ca.

Kotizacija: 375 kn

Prijavite se na: cirkorama@gmail.com, najkasnije do 6.5.2018. s naznakom: H2H

U prijavi navedite svoje ime i prezime, koliko imate prethodnog iskustva i broj telefona.

O voditelju:

Enrico Formaggi

Njegov interes za cirkusku umjetnosti datira iz 2009 kada je počeo treninrati u sklopu studija fizičkog teatra, žongliranja I klauna. 2010. Ulazi u Galante Garrone školu u Bologni. 2012.sudejluje u Circo-Art projektu u Tendastrisce teatru u Rimu. Od 2012. do 2014. školuje se na FLIC cirkuskoj školi, specijalizirajući  “hand to hand”. Od 2013. Radi s duom Tandem Flop pod pseudonimom Henri Camembert. 2015. Pridružuje se projektu Laden Classe.