HAND TO HAND I PARTNERING SA HENRIJEM (LADEN CLASE,IT)

Hand to Hand i partnering sa Henrijem (Laden Classe, IT)

18 - 20.9.
17-20h

U sklopu radionice istraživaće se poverenje i slušanje partnera kroz fizičku aktivnost i igre, kao i upotreba neverbalne komunikacije s ciljem postizanja „razgovora“ telima. S tehničke strane, otkrivaće se i poboljšavati ekemente stojeva, dinamički pokreti i statične figure preuzetih iz akrobalansa i akrobatske podrške. Paralelno će se analizirati udeo plesa, improvizacije i slušanja tela, koje će se integrisati u tehniku, s namerom da se ostavi uobičajeni umetnički izraz  i nadopuni lepeza pokreta učesnnka, koji će to moći uvrstiti u svoje izvođenje.

Radiće se na statičnim i dinamičnim elementima u paru sa uglavnom stojećom bazom, na podizanjima i spuštanjima „hand to hand“ i „foot to hand“.

Radionice su otvorene akrobatskim parovima ili pojedincima koji će u nekom trenutku raditi u paru.

Aktivnosti će biti prilagođene fizičkim sposobnostima polaznika

Kotizacija: 6000 rsd

Prijavite se na: cirkobalkana@gmail.com, najkasnije do 5.9.2018. s naznakom: H2H workshops

U prijavi navedite svoje ime i prezime, koliko imate prethodnog iskustva i broj telefona.

O voditelju:

Enrico Formaggi

Njegov interes za cirkusku umetnosti datira iz 2009 kada je počeo da trenira u sklopu studija fizičkog teatra, žongliranja i klovna. 2010. ulazi u Galante Garrone školu u Bologni. 2012. učestvuje u Circo-Art projektu u Tendastrisce teatru u Rimu. Od 2012. do 2014. školuje se na FLIC cirkuskoj školi, specijalizirajući  “hand to hand”. Od 2013. radi s duom Tandem Flop pod pseudonimom Henri Camembert. 2015. se pridružuje projektu Laden Classe.

 

Related posts