Rezultati predselekcije circusnext platforme za ediciju 2020-2021.

Na netom završenom predselekcijskom sastanku circusnext platforme, održanom u Parizu od 12. do 14. studenog 2019., predselektirano je 12 europskih suvremenih cirkuskih umjetnika/grupa za circusnext projekt potpore u ediciji 2020/2021!

Među 35 projekata koji su regionalno selektirale članice circusnext platforme odabrani su sljedeći umjetnici: 

 • [9] – Myrto Petrochilou (Grčka)
 • Ice skates and other cruelties – Camille Paycha (Belgija)
 • H O M A N. – Vincent Bruyninckx & Vejde Grind (Belgija)
 • Le poids de l’âme – Chiara Marchese cirque danse marionnettes e tante cose (Francuska)
 • Pli – Groupe LA MARGE / Inbal Ben Haim (Francuska)
 • CHINA SERIES – Julian Vogel (Švicarska)
 • L’Estetica dell’orso – E.D.O. / Léon Luc Volet, Carlo Cerato & Ramiro Erburu (Italija)
 • Lento e violento – Calentina Vortese / Valentina Cortese (Italija)
 • CM_30 – Kolja Huneck (Nizozemska)
 • OLGA (working title) – OLGA_cirqAnalogique / Catalina Aguayo & Alejandro Dutra (Španjolska)
 • MANIPULACIONES – Elena Zanzu (Španjolska)
 • Between me and a hard place – Hugo Bergman (Švedska).

Među 12 umjetnika nalazi se i grčka umjetnica Myrto Petrochilou s predstavom [9]. Myrto Petrochilou je regionalno selektirana u kolovozu 2019. godine (među osam projekata s područja Balkana) od strane regionalnih partnera – zagrebačke Cirkorame, beogradske Cirkusfere i splitskog ROOM 100 – uz pomoć članova umjetničkog žirija – Molly Saudek (USA, Francuska) i Johnny Torres (Španjolska). 

Od tri projekta s područja Balkana među kojima su bili i  „THE LINE“ Dore Popić i Lucije Bužančić (Hrvatska) i  „Thin Line“ Nikoline Komljenović (Hrvatska), koji su predstavljeni na predselekciji u Parizu, grčka umjetnica izborila je prolazak u sljedeći krug potpore koji završava selekcijskim tjednom u belgijskom Neerpeltu sredinom svibnja 2020. godine kada će i biti poznato kojih šest umjetnika/grupa su laureati circusnext projekta edicije 2020/2021.

circusnext PLaTFoRM projekt je razvoja i promocije suvremenog cirkusa u Europi. Osmišljen je kao platforma europskih organizacija s područja suvremene cirkuske umjetnosti s ciljem prepoznavanja perspektivnih i inovativnih cirkuskih autora, pružanja financijske, rezidencijske, mentorske i administrativne potpore u produkciji predstava i povećanja vidljivosti neafirmiranih kolektiva i umjetnika pred europskim profesionalcima radi osiguravanja daljnje budućnosti predstava. Svih 12 predselektiranih skupina/umjetnika ostvarit će rezidencijsku, prezentacijsku, mentorsku i administrativnu potporu članica platforme dok će laureati projekta ostvariti i financijsku potporu od 10.000,00 € za dovršenje predstave i prezentaciju pred 300 profesionalaca u siječnju 2021. godine u Parizu.

circusnext platform projekt je financiran sredstvima Kreativne Europe, kroz podprogram platforme, u iznosu od 500.000,00 € godišnje. Projekt je započeo 1. studenoga 2017. godine i završava 3. listopada 2021. godine. Projektom koordinira pariška organizacija Jeunes Talents Cirque Europe, a u projektu sudjeluje 25 organizacija iz 15 europskih zemalja – Circuscentrum, Espace Catastrophe, Latitude 50 (Belgija), Circus Futures (Engleska), Cirqueon (Češka), Sarabanda (Italija), Festival Circolo (Nizozemska), Subtopia (Švedska), Cirko (Finska), La Breche, La Grainerie (Francuska), La Central del Circ (Španjolska), cirqu’Aarau (Švicarska), Festival Perspectives, Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe, STAMP Festival, Berlin Circus Festival, (Njemačka), Teatro da Didascalia (Portugal), Workshop of culture in Lublin (Poljska), Lithuanian Dance Information Centre (Litva), Rigas Cirks (Latvija), zagrebačka Cirkorama, beogradska Cirkusfera i splitski ROOM 100.

circusnext PLaTFoRM nastavak je projekata CircusNext i Jeunes Talents Cirque Europe koji su startali 2012. tj. 2001. godine sa sličnim ciljevima –  identifikacija i podrška neafirmiranim, a perspektivnim i inovativnim suvremenim cirkuskim umjetnicima te razvoj i promocija suvremene cirkuske umjetnosti u Europi. Od 2001. godine platforma je narasla do sadašnjih 25 partnera iz 15 zemalja i do sada je podržala devet generacija umjetnika, ukupno 84 kolektiva/umjetnika iz Europe, od kojih su neki izrasli u prave zvijezde suvremene cirkuske scene!

Kontakt:

circusnextbalkan@gmail.com

Jadranka Žinić Mijatović (Cirkorama) / Milan Manić (Cirkusfera) / Antonia Kuzmanić (ROOM 100) 

cirkorama@gmail.com / smilemanic@gmail.com / antonia.kuzmanic@gmail.com

+ 385 95 886 8950 / +381 64 198 9824 / +385 99 668 1189

Related posts