CIRKOBALKANA OSNOVNA IDEJA

Okosnicu ovog projekta čini  petoro umetnika/ca iz Hrvatske i Srbije koji su 2013. godine pokrenuli festival Cirkobalkana utemeljen na ideji o sopstvenom prostoru- cirkuskom šatoru , prostoru koji bi bio funkcionalan za sve umetnike koji se bave cirkusom u regionu i  koji bi egzistirao u obliku nomadskog obrazovnog centra- svojevrsnog rasadnika cirkuskih umetnika . Programski , Cirkobalkana festival je domaćin najrazličitijm umetnicima/ama iz sveta savremenog cirkusa ; istovremeno zastupa male i neafirmisane regionalne produkcije i sarađuje sa većim cirkuskim kolektivima ,kompanijama i pojedinim umetnicima/ama iz celog sveta. Sa takvim pristupom organizaciji festivala pokušava se stvoriti atmosfera koja podstiče na druženje i moguću buduću saradnju među svim umetnicima koji na festivalu  gostuju ili su tu kao publika.