PRODOR / BREACH – SOM NOISE (Španija)

Čvor, plod ugnjetavanja njenog zadovoljstva. Čvor koji joj veže ruke i tera da izvrši nasilje nad sobom. Nakon što eksternalizuje bes i fizički oseti bol, počinje da oprašta i povezuje ​​se sa svojim unutrašnjim bićem. “Prodor” govori o seksističkom nasilju nad telom žene kao o kolektivnom i transgeneracijskom sećanju, počinjenom od strane patrijarhalnog sistema i baštine hrišćanstva. Nasilje nije pojedinačno, direktno ili izolovano; ono je pre izraženo u mnoštvu oblika i predstavljeno je metaforičk kroz uže i kroz borbu protiv njega samog. Kroz jezik zvuka i pokreta, na intiman i poetičan način, Som Noise nas poziva u prostor dvosmislenosti između užitka i bola, erotike i nasilja, pokornosti i osnaživanja kako bismo došli do dijaloga o seksualnom zlostavljanju i sistemu koji ga održava.

Disciplina: vazdušne akrobacije (akrobatski kanap)

Koncept: Taisa Hulia

Režija i dramaturgija: Vivian Fridrih

Izvođenje: Taisa Hulia i Mati Munjoz

Trajanje: 60 minuta

Uzrast: 12+

Ulaz:

Trailer BREACH

Related posts