PRODOR / BREACH – SOM NOISE (Španija)

četvrtak 29.9.2022. u 20:00

Čvor, plod ugnjetavanja njenog zadovoljstva. Čvor koji joj veže ruke i tera da izvrši nasilje nad sobom. Nakon što eksternalizuje bes i fizički oseti bol, počinje da oprašta i povezuje ​​se sa svojim unutrašnjim bićem. “Prodor” govori o seksističkom nasilju nad telom žene kao o kolektivnom i transgeneracijskom sećanju, počinjenom od strane patrijarhalnog sistema i baštine hrišćanstva. Nasilje nije pojedinačno, direktno ili izolovano; ono je pre izraženo u mnoštvu oblika i predstavljeno je metaforičk kroz uže i kroz borbu protiv njega samog. Kroz jezik zvuka i pokreta, na intiman i poetičan način, Som Noise nas poziva u prostor dvosmislenosti između užitka i bola, erotike i nasilja, pokornosti i osnaživanja kako bismo došli do dijaloga o seksualnom zlostavljanju i sistemu koji ga održava.

Disciplina: vazdušne akrobacije (akrobatski kanap)

Koncept: Taisa Hulia

Režija i dramaturgija: Vivian Fridrih

Izvođenje: Taisa Hulia i Mati Munjoz

Trajanje: 60 minuta

Uzrast: 12+

Ulaz: 800 RSD

Trailer BREACH

Kompanija nastaje krajem 2017. godine kada su se okupili Mati Munjoz (Mati Muñoz) i Taisa Hulia (Thais Julià) nakon što su svirali u istom muzičkom kvartetu. Godine 2018. timu se pridružuje Vivian Fridrih (Vivian Friedrich) kao dramaturškinja i rediteljka za predstavu „Prodor”, a krajem 2019. i do 2021. Laura Kardona (Laura Cardona) na sebe preuzima produkciju i PR. Identitet projekta leži u zastupanju refleksivnog, poetskog i političkog cirkusa koji traži iskren jezik, koji je narativan i izmiče konzumerizmu kako bi sačuvao svoj karakter, razumevanje umetnosti kao prakse slobode i pomirenja. Koautorstvo i timski rad su od suštinskog značaja za njihov stvaralački proces.

Related posts