BESTIARIJ / BESTIAIRE – KOMPANIJA B.A.L. (Francuska)

Poput voditelja tradicionalnog cirkusa sa životinjama, akrobata Hišam Šerif (Hichem Chérif) otelovljuje životinje koje žive u njemu. Bez maski, on menja svoju ljudsku prirodu i postaje četvoronožac, ptica, primat. „Bestiarij“ je savremeni prikaz tradicionalnog cirkusa gde pojedinac koji se pokazue publici nije ni nakaza ni prvak u kategorijama ekstravagantnih disciplina, već je član ljudske menažerije koji liči na nas. Izvor iznenađenja i čuđenja, “Bestiaire” je predstava koja želi da podstakne one najmlađe da se intenzivno igraju, da razmišljaju izvan utabanih staza, da se usude da pređu barijere konvencija…

Disciplina: akrobatika

Produkcija: Kompanija B.A.L.

Koncept: Žan Mordo (Jeanne Mordoj)

Izvođenje: Hišam Šerif

Trajanje: 45 minuta

Uzrast: 5+

Ulaz:

Trailer Bestiaire

Related posts