Promocija novog broja časopisa Kazalište, temat o suvremenom cirkusu u Hrvatskoj

1.6.2021. u 18:00, cirkuski šator CirkoBalkane u dvorištu Pogona Jedinstvo, Trnjanski nasip bb

Promocija novog broja časopisa Kazalište,  temat o suvremenom cirkusu u Hrvatskoj

Kazalište, časopis za kazališnu umjetnost izlazi od 1998. godine četiri puta godišnje kao samostalni broj ili dvobroj. Kroničar je kazališnog života u Hrvatskoj, ali i značajnih pojava i umjetnika na međunarodnoj kazališnoj sceni. Nosivi temat aktualnoga broja posvećen je suvremenome cirkusu u Hrvatskoj, a sve tekstove potpisuju kazališni praktičari izlažući većinom neke od aspekata vlastitoga umjetničkog razvoja kroz prizmu pojedinih cirkuskih amblema. Druge su dvije poveznice objavljenih priloga šator kao pokretljivo utočište cirkusa i klaun kao njegova reprezentativna figura – obje promatrane iz perspektive njihovih različitih suvremenih reinterpretacija.

https://hrcak.srce.hr/kazaliste

Promocija časopisa Kazalište dio je CirkoBalkana 9 festivala, Programa Cirkorame i Cirkorama produkcija i distribucija, te je sufinancirana sredstvima Zaklade Kultura nova, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a odvija se u suradnji uredništvom časopisa Kazalište.

CirkoBalkana 9 festival je financijski je podržan od strane Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Teatroskopa – regionalni program za izvedbene umjetnosti u JI Europi, Kreativne Europe programa Europske unije- kroz circusnext platformu, Francuskog instituta, Kreativnog Deska, Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske kroz Program Cirkorame i program SubScena, a odvija se u suradnji sa Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade- POGON, Automnim kulturnim centrom – ATTACK!, Klubom Močvara i Knjižnicama Grada Zagreba.
Prehranu izvođača sponzoriraju: Annapurna, Vesela Motika, OPG Biomara/Hrana za dobro

Related posts