Galerija fotografija – Večeri radova u nastajanju

Dora Popić, Antea Marinović, Antonia Vuletić i Mišo Komenda

Malinada Koletkiv

Mismo Nismo

PetroLeja Štulić

Tatjana Vuletić i Tibor Grujić