Otkrivanje fenomena sa grupom Un loup pour l’homme

* Ova radionica je besplatna, učešće na njoj obezbeđujete prijavom na mail cirkusfera@gmail.com sa naznakom –otkrivanje fenomena- imenom i prezimenom, brojem telefona i kratkim motivacionim pismom. Rok za prijavu na radionicu je 18.09.2019.

Kompanija Un Loup pour l’homme kreirana je u želji za dubinskim istraživanjem partner
akrobatike, takođe poznate kao “hand-to-hand” tehnika. Ovu cirkusku disciplinu gledaju kao
fizičku konfrontaciju dva ili više tela. Razvijaju fizički rad u jasnom smeru kako bi otkrili
bogatstvo i kompleksnost ljudskih odnosa.
Kako je partner akrobatika fokus njihovog rada, jasno je da nisu solisti. Interes im je usmeren na akcije i observacije događanja između individua i u grupi, veze koju neko stvara sa nekim drugim (partnerom-bazom ili letačem).
Radionica se temelji na njihovom umetničkom istraživanju čiji je glavni fokus nastavak otkrivanja značenja koja se pojavljuju kroz fizički materijal i deljenje saznanja o ljudskim vezama koje se sreću u akrobatici.
Sadržaj je povezan sa saznanjima razvijenim u njihovim predstavama: Appris par corps, Face
Nord i Rare Birds.

Radionica će biti posvećena sledećim sadržajima:
– stati na telo: ovo je baza na kojoj se gradi dalja praksa i principi
– transformacija, prilagodljivost i mobilnost: kako biti deo evolucije u razumnom vremenu i trajanju. Akrobate su ljudi sa sposobnošću prilagođavanja (promene uloga, promene partnera)
– prisutnost, stanje i pozicija tela dok se nalazi u konkretnoj fizičkoj akciji
– matrix: osoba je izvan ose dok staje na telo druge osobe kao potporu (razni uglovi nagiba od horizontale)
– moon step: princip koji prati put prenošenja osobe
– lokomotiva i kotrljajući psi: proces kretanja od mesta do mesta na povezan način
– kupola: usuditi se probati novu poziciju tela
– koncept zajedništva: traženje esencije naše prakse u jednostavnosti
– igra: princip igre kroz njen jednostavan univerzalan aspect, gde se ističu mogućnosti pojedinca, takođe dozvoljava dizajniranje fleksibilnog, dinamičnog kretanja, uvek živog I utemeljenog u fizičkog akciji. Zato je nužno uspostavljanje pravila igre koja će se menjati i ponovo izmišljati kako bi smo kreirale zanimljive situacije.
– poverenje: razvijanje poverenja u sebe i drugog, igranje sa vlastitim strahovima i pobeda nad njima. Rad na slepo…
– teža /protivteža : beg iz vertikale, stanje izvan balansa.

Kroz radionicu u kolektivu je vrlo važno razviti svest o fizičkom integritetu, individualnom i kolektivnom, bez obzira na uzrast i iskustvo kako to cirkus i onako zahteva. Prvo i osnovno pravilo ostaje ,,ne naneti štetu sebi i drugima”
U nastavku su linkovi koji vizuelno opisuju rad kompanije Un loup pour l’homme

Related posts