Otkrivanje fenomena sa grupom  Un loup pour l’homme

Otkrivanje fenomena sa grupom  Un loup pour l’homme

Datum: 22-24.09

Mesto: KC Magacin (ul.Kraljevića Marka 4-8)

* Ova radionica je besplatna, učešće na njoj obezbeđujete prijavom na mail cirkusfera@gmail.com sa naznakom –otkrivanje fenomena- imenom i prezimenom, brojem telefona i kratkim motivacionim pismom.  Rok za prijavu na radionicu je 18.09.2019.

Kompanija  Un Loup pour l’homme kreirana je u želji za dubinskim istraživanjem partner

akrobatike, takođe poznate kao “hand-to-hand” tehnika. Ovu cirkusku disciplinu gledaju kao

fizičku konfrontaciju dva ili više tela. Razvijaju fizički rad u jasnom smeru kako bi otkrili

bogatstvo i kompleksnost ljudskih odnosa.

Kako je partner akrobatika fokus njihovog rada, jasno je da nisu solisti. Interes im je usmeren na  akcije i observacije događanja  između individua i u grupi, veze koju neko stvara sa nekim drugim (partnerom-bazom ili letačem).

Radionica se temelji na njihovom umetničkom istraživanju čiji je glavni fokus nastavak  otkrivanja značenja koja se pojavljuju kroz fizički materijal i deljenje saznanja o ljudskim vezama koje se sreću u akrobatici.

Sadržaj je povezan sa saznanjima  razvijenim u njihovim predstavama: Appris par corps, Face

Nord i Rare Birds.

 

Radionica će biti posvećena sledećim sadržajima:

– stati na telo: ovo je baza na kojoj se gradi dalja praksa i principi

– transformacija, prilagodljivost i mobilnost: kako biti deo evolucije u razumnom vremenu i trajanju. Akrobate su ljudi sa sposobnošću prilagođavanja (promene uloga, promene partnera)

– prisutnost, stanje i pozicija tela dok se nalazi u konkretnoj fizičkoj akciji

– matrix: osoba je izvan ose dok staje na telo druge osobe kao potporu (razni uglovi nagiba od horizontale)

– moon step: princip koji prati put prenošenja osobe

– lokomotiva i kotrljajući psi: proces kretanja od mesta do mesta na povezan način

– kupola: usuditi se probati novu poziciju tela

– koncept zajedništva: traženje esencije naše prakse u jednostavnosti

– igra:  princip igre kroz njen jednostavan univerzalan aspect, gde se ističu mogućnosti pojedinca, takođe dozvoljava dizajniranje fleksibilnog, dinamičnog kretanja, uvek živog I utemeljenog u fizičkog akciji. Zato je nužno uspostavljanje pravila igre koja će se menjati i ponovo izmišljati kako bi smo kreirale zanimljive situacije.

– poverenje: razvijanje poverenja u sebe i drugog, igranje sa vlastitim strahovima i pobeda nad njima. Rad na slepo…

– teža /protivteža : beg iz vertikale, stanje izvan balansa.

 

Kroz radionicu u kolektivu je vrlo važno razviti svest o fizičkom integritetu, individualnom i kolektivnom, bez obzira na uzrast i iskustvo kako to cirkus i onako zahteva. Prvo i osnovno pravilo ostaje ,,ne naneti štetu sebi i drugima”

U nastavku su linkovi koji vizuelno opisuju rad kompanije Un loup pour l’homme

https://youtu.be/3VDWQzfXUgg

https://youtu.be/bNoPRzw1O3M

Related posts