KUDIKAMO?

Istraživački duo pod nazivom ‘Kudikamo?’ u večitoj je potrazi za novim zvukovima, bojama, ukusima i mirisima. Bez zadate rute i cilja uvek su spremni na odlazak u nepoznato.

‘Kudikamo?’ su Roko i Đuro, a u svoju izvedbu ukomponovaće sve ono što su tog dana čuli, videli i osetili, držeći se žanrovske neodređenosti. Sve je prepušteno situaciji i izmišljeno na licu mesta. 

Related posts