HEMISFERA / EMISFERO – MAGDAKLAN CIRKUS / MAGDACLAN CIRCO (Italija)

Ponovo se dešava, pokreću se zbog jedne misli. To se ponavlja 60.000 puta na dan. Ponavlja se u nedogled. Sićušni molekuli se sudaraju, grle, hodaju, igraju, plešu; hemijski glasnici kao odgovor na svaki nadražaj, neuroprovodnici emocija. Postoji 60.000 vidova postojanja, prenosa ljutnje, straha, ljubavi, poverenja. “Hemisfera” je njihovo putovanje, kao i tvoje: reakcija koja se neprekidno razvija, omaž čoveku i njegovom neverovatnomo mehanizmu, svakodnevnoj ravnoteži, životnom ciklusu.
“Um je kao padobran. Funkcioniše samo kada je otvoren.” (Albert Ajnštajn)

Disciplina: akrobatika, balansiranje, vazdučne akrobacije

Produkcija: MagdaKlan Cirko

Koautori i izvođači: Đulio Lanfranko, David de Bardi, Sorizi Daniele, Tifani Roše, Lukas Elias, Elena Bosko, Ahil Zoni, Antonio Petito, Veronika Maria Kanale

Tehnika: Đorđo Benoto, Fransoa Nevo, Meron Ćelentano

Trajanje: 65 minuta

Uzrast: 5+

Ulaz:

Trailer EMISFERO

Related posts