Galerija fotografija – Radionice postavljanja i skidanja šatora

Radionica postavljanja i skidanja šatora - Ljubljana 25.06-26.06 i 08.07.2018