Aprilski podvig – 24.april BITEF teatar

DUGA IGRA Kompanija:  OLGA_cirqAnalogique  / Španija-Francuska Disciplina: trapez /  žongliranje /  analogna muzika uživoUzrast 10+  /  Trajanje 40”Koncept i izvođenje: Katalina Aguajo i  Alehandro Dutra Služeći se žongliranjem, vazdušnim akrobacijama na trapezu, plesom i muzikom  koju sami kreiraju na sceni, autori predstave se bave pitanjem identieta i doživljajem sopstva „milenijumske generacije“. Duga igra  je vizuelni i akustični podzemni svet skriven iza maske svakodnevnice, portal za beg kroz koji prolaze naši snovi i strahovi. Milenijumski hram u kojem možemo proslaviti grešku i otvoriti prostor ljudske krhkosti. Žice, softver, cipele sa visokim potpeticama…