LUGAR

PROJECTO PRECIPICIO(FR/BE):LUGAR

(u okviru CircusNext PlaTFoRM)

Njihova polazna tačka je razvijanje dijaloga između hodača na žici na sceni (zategnuta žica i opušteni konopac) i ispitivanje filozofa o problematici "nelagodnosti", u prvobitnom značenju odsustva odmora, nešto malo što nas neumorno odvodi u različite situacije, tražeći fizičko ili simboličko mesto ("lugar" na španskom) gde se neko oseća bolje. Filozofska i poetička tematika koja se glasno odražava u agitaciji ugrađena u naš hiper moderni način života. Ovo pitanje prirodno privlači pažnju dva hodača na žici, koji kroz vlakna svog tela znaju opasnosti i prednosti zaustavljanja i kretanja. Kroz njeno radikalno osobno iskustvo, koja je postavlja u poziciju da pronađe svoju ravnotežu na konopcu, hodač konopca dostiže nešto osnovno: samu suštinu ljudskog bića, šta je pokret, i suština našeg vremena, šta je ubrzanje kretanja.

Na žici, šetač hoda konstantno u potrazi za tačkom, neophodnim privremenim mestom, da bude bude prisutan u svom telu i u prostoru. Eleonora Gimenez koristi konopac a Vanina Fandino čvrstu žicu. Da bi stvorile hibrid svojih disciplina, razvile su novu vrstu osiguranja koja se prilagođava na oba načina ravnoteže, koristeći istu žicu koja menja prirodu i karakter. U partnerstvu sa filozofom Dijegom Vernazom, stvorile su predstavu u kojoj se igraju rečima, tražeći odgovore na egzistencijalne neravnoteže.

Dve žene žive na žici koja se neizbežno menja: proširuje se, oslobađa i krivi, čime se iscrtavaju različiti prostori. Sitni ali uvek mobilni prostori koji mogu izgraditi mesta, naseljeni oblici.

Je li pravo mesto tamo gde je sve pokret, nestabilnost i kriza? Sve u svemu šta je mesto, ljudski prostor, naseljen u neprekidnom stanju van sveta?

Linija postaje put, trag, pamćenje, ideja, reč. Prateći ovu liniju, njene izmene, njena kretanja, istražujemo naš način života na zemlji (u nekoliko centimetara...)

Izvode: Vanina Fandino, Eleonora Gimenez i Diego Vernazza

Trajanje: 50 min

Uzrast: 7+

TIM

Eleonora Gimenez

Rođena u Argentini, živi i radi u Evropi 10 godina. Diplomirala na Nacionalnom univerzitetu Rosario u socio-kulturnoj antropologiji, 1997. godine započela je sa cirkusom. Na samom početku nastupala je sa kompanijom Circo Volante (Argentina), a zatim i sa «La Mula» (Argentina-Belgija) sa kojom je obišla Evropu 2005. godine. Bila je performer za «Theatre des Augenblicks» u sklopu Projekat Biblioteka proizvodnje sjećanja (Turska) i za «Karlikdanza-teatro» (Ektremadura, Španija). Diplomirala je na cirkuskoj Academie Fratellini u Parizu 2010. godine, gde je stvorila svoj prvi solo CAE (pada), sa  kojim je nastupala širom Francuske. Trenutno radi u Francuskoj za kompaniju Theatre de l'entrouvert (Francuska) u "Impermanence" kao i za njenu prvu kreaciju LUGAR.

Vanina Fandino

Rođena u Argentini, živi i radi u Evropi od 2001. godine. Nakon treninga u školi za “body expression” u Rosariou, Argentina, krenula je da se bavi cirkus  sa kompanijom Circo Volante (Argentina). Obišla Evropu sa «Circo Fantasma», a 2004. godine  je upisala cirkusku školu Circus Arts (Le Lido) u Toulouseu, Francuska, sa specijalnim akcentom na hodanje po žici. Kao član kompanije «NoFitState Circus» (Vales) nastupala je u predstavama «Tabu», «Labirinth», «Bianco» i «Mundo Paralelo». Učestvovala je u stvaranju "Hurjaruuta", za Helsinški zimski cirkus, Finska. Ona je koosnivačica Duo Vertigo sa Foucauld Falguerolles. Danas radi u Francuskoj sa svojom prvom kreacijom LUGAR.

Diego Varnazza

Master i doktor političke filozofije “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales of Paris”, radi na različitim perspektivama moderne subjektivnosti - filozofskog, psihoanalitičkog i političkog. Njegov rad na temu "Monteskuieu et la problematikue de l'inkuietude", koji je objavljen u knjizi "(Re) lire L'Esprit des lois" u publikaciji “Publications de la Sorbonne”, pokrenuo je projekat LUGAR.

Related posts