LENHART TAPES

Lenhart Tapes je projekat kojeg bije glas da se bavi muzičkim vuduom. Tu reputaciju duguje starim kasetama i vokmenima sa kojih pušta naizgled nespojive žanrove, kreira kontekstualne disharmonije i venčava takozvani kič sa samozvanom avangardom. Reakcija je neizostavna, rezultati vazda iznenađujući.

Related posts