ČVOR….U UTROBI ŽONGLERKE / TANGLE…IN THE WOMB OF A JUGGLER – FRANČESKA MARI / FRANCESCA MARI (Italija)

U specifičnoj atmosferi apstraktnog sna nova predstava Frančeske Mari istražuje pokret, inspirisana mitologijom Tonge, ženstvenošću i žongliranjem. To je oda tradicionalnoj kulturi koja spaja žene i neizrecivu radost jednostavnog čina bacanja predmeta. Predstava je inspirisana igrom haiko sa ostrva Tonge u kojoj mlade žene kroz ples i igru bacaju u vazduh loptaste plodove voća tui-tui. Kroz žonglersku praksu i tradiciju haikoa, koristeći ples, manipulaciju objektima i antipod žongliranje Frančeska stavlja u fokus ženstvenost, kao i sve ono što povezuje žene iz različitih kultura.

Disciplina: žongliranje

Autor: Frančeska Mari

Izvođenje: Frančeska Mari

Trajanje: 25 minuta

Uzrast: 7+ 

Ulaz:

Trailer TANGLE…IN THE  WOMB OF A JUGGLER

Related posts